Project Management Officer

Toon interesse

Introductie

Deze PMO'er beschikt over een flexibele en open instelling en streeft naar het bieden van vraaggerichte, praktische oplossingen. Klantgerichtheid en –vriendelijkheid staan bij haar hoog in het vaandel. De mensen die deze hardwerkende dame kennen, typeren haar als eerlijk, flexibel en communicatief vaardig met gevoel voor humor en doorzettingsvermogen.
In haar vrije tijd brengt ze graag tijd door met haar familie en vrienden.

Staat open voor

Project Management Officer | Office Manager | Facilitair Manager | Administratief Medewerker

Ervaring & kennis

Heeft onder andere gewerkt als

Mei 2010 – Heden: Project Management Officer van het integratie project van de ABN AMRO
Werkzaamheden o.a.:
Personal Assistant voor de 2 Programma Managers: email beheer, het voorbereiden van documenten voor vergaderingen, het boeken van reizen, notuleren van vergaderingen, het maken van PowerPoint presentaties, het aanmelden/afmelden van nieuwe medewerkers.
Autorisaties: ICT-werkzaamheden, het regelen van autorisaties voor de medewerkers, de benodigde toegang regelen tot de programma’s en tevens goedkeuren, Sharepoint beheer, BOSS, het goedkeuren van uren van de medewerkers en het toekennen van toegang tot mappen/folders in CAR
Facilitaire werkzaamheden: verhuizing regelen van alle TIGA medewerkers bestaande uit 600 medewerkers, hierbij zorgen dat ze logisch ingedeeld zijn per afdeling/domein en dat de benodigde apparatuur aanwezig is zoals computers en telefoon, parkeerbeleid, het regelen van overwerk en alle voorkomende facilitaire werkzaamheden.

10/2009 – 04/2010: Project Management Officer binnen de Taskforce Risk Forecasting.
Werkzaamheden o.a.:
Het onderhouden van de (financiële) planning, aanmaken van taken en koppelen van resources in Clarity; up to date houden van de planning; Het registreren van risks en issues in Clarity, Tevens het najagen van acties die hieruit voortvloeien; Samenstellen van de 2-wekelijkse rapportage voor de stuurgroep / SR management; Beheren van de Sharepoint van de taskforce en het bijhouden van het “Programme Control Book”; Het toekennen van autorisaties; Verslaglegging en bijhouden actielijst van de wekelijkse Taskforce meeting.

10/2008 – 04/2009: Project Management Assistant en Office Manager van het Programma Office Tango/Datamigratie.
Werkzaamheden o.a.:
Email beheer, agenda beheer, het voorbereiden van documenten voor vergaderingen, verhuizingen, archiefbeheer, het bijhouden van de uitstroom/verlenging van medewerkers, controleren van facturen, Sharepoint en item (Tivoli) autorisaties verlengen, het regelen van overwerk, het regelen van telefoon aanvragen, het regelen van parkeerplaatsen.

08/2006 – 09/2008 Functie: Personal Assistant voor de Principal Directeur IT, Europees Patent Bureau
Werkzaamheden o.a.:
Email beheer, notulen maken, het voorbereiden van missies, het boeken van vluchten, agenda beheer, het bestellen van boeken en het verzorgen van vergaderruimtes, het bijhouden van tarieven van externe medewerkers.
Project medewerker op de afdeling Planning, Security & Inventory (PSI) van het Europees Patent Bureau in Rijswijk.
Voor de helpdesk voor Project Web Access(PWA) en MS Project vragen, het accepteren van veranderingen in de Tivoli Service Desk, het regelen van
tickets, het verzorgen van vergaderingen, administratie bijhouden van de Contractors database en planning/administratie voor Showtime presentaties.

01/2006 – 08/2006: Directiesecretaresse op de afdeling Information Management (ITS en CISM), ING
Werkzaamheden o.a.:
De inkoop van producten, het organiseren van evenementen, het publiceren en het plaatsen van nieuwsberichten op intranet, het controleren van facturen, regelen van autorisaties, het verzorgen van vergaderingen, notuleren van MT-vergaderingen, regelen van (project)ruimtes, beheer van de agenda en het beheer van documentatie.

06/2005 – 01/2006: Managementassistente, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Werkzaamheden o.a.:
Agendabeheer voor het hoofd, MT-leden en interdepartementaal gremia, het regelen van verhuizingen, de inkoop van meubilair, het organiseren van vergaderingen, ziekteregistratie, notuleren, het opmaken van rapporten en het bewaken van de stukkenstroom in papieren en digitale vorm.

2004-2005: Medewerker Inkoop en Beheer en Contract Manager op de afdeling Inkoop, Rechtbank Haarlem
Werkzaamheden o.a.:
Het in administratieve en logistieke zin ondersteuning geven aan de activiteiten van de afdeling. Tevens verantwoordelijk voor de contracten die vallen onder inkoopbeheer.

Opleidingen:
HBO (1996-2001) Diploma Facilitair Management behaald aan de Haagse Hogeschool. Vakken o.a. vastgoedmanagement, advieskunde, small business, klantenmanagement, service management, evenementenorganisatie theorie en praktijk

MEAO (1993-1996) Diploma behaald aan de school voor MEAO ‘Holtlant’ te Leiden (1996) Richting: Economisch Juridisch

Computerkennis:
MS Office XP, Hermes, KAUW, Pview, Tridion, Tivoli, Project Web Access, MS Project, Project4Domino, Showtime, Amperit, BOSS en de Contractors Database

Talen:
Nederlands, Engels en Turks; woord(vloeiend) en geschrift(vloeiend)
Duits; woord(voldoende) en geschrift(voldoende)

Is per direct beschikbaar voor 40 uur in de week


Referentienummer: 000472

Toon interesse