Detachering

Als detacheringsbureau bemiddelt Mensen Actief tussen hoog gekwalificeerde professionals aan de ene kant, en organisaties met een tijdelijke behoefte aan extra capaciteit aan de andere kant. Mensen Actief detacheert kandidaten die zich maximaal voor een opdrachtgever willen inzetten.

Specialisten: hoog gekwalificeerde professionals

Mensen Actief werkt met gespecialiseerde kandidaten die uitstekend inzetbaar zijn in het bedrijfsleven, bij de overheid en in non-profit organisaties. Ons netwerk bestaat uit ervaren, hoog gekwalificeerde professionals met een bewezen staat van dienst. U bent daarom verzekerd van gemotiveerde medewerkers, die goed zelfstandig kunnen werken en die ruimschoots voldoen aan uw eisen en wensen. Of het nu gaat om de tijdelijke invulling van een capaciteitsbehoefte, om specifieke kennis die nodig is of om ondersteuning bij de realisatie van een specifiek project; u kunt altijd bij Mensen Actief terecht.

Vast dienstverband

Het gebeurt regelmatig dat een opdrachtgever een door ons gedetacheerde kandidaat na verloop van tijd in vaste dienst wil nemen. Vanzelfsprekend werken wij daaraan mee. Wij kijken niet alleen naar het heden, maar ook naar de toekomst; zowel die van uw organisatie als die van onze kandidaat.

Onze selectieprocedure

Bij de selectie van tijdelijk personeel gaan we uiterst zorgvuldig te werk. De door ons gevolgde selectieprocedure kent onder meer de volgende stappen:

  • Kandidaten die solliciteren op een vacature worden uitgenodigd bij ons op kantoor voor een uitgebreide intake.
  • We letten daarbij op kennis, ervaring en persoonlijkheid.
  • Na een interview bepalen wij of een kandidaat geschikt is en aan een opdrachtgever wordt voorgedragen.

Integriteit

Onze selectieprocedure kenmerkt zich door integriteit. Wij hanteren de volgende principes:

  • Afspraken met kandidaten en opdrachtgevers komen we te allen tijde na.
  • We gaan uiterst zorgvuldig om met informatie over opdrachtgevers en kandidaten.
  • Referenties van kandidaten trekken we na, maar alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat zelf.
  • Na een intake krijgen kandidaten een inhoudelijke terugkoppeling en aanbevelingen waarmeer ze verder kunnen, ook als we hen niet voordragen.

Onze voorwaarden

Mensen Actief hanteert de volgende voorwaarden:

  • Mensen Actief streeft niet naar exclusiviteit op basis van een contract. Liever dwingen we die exclusiviteit zelf af, op basis van de kwaliteit van onze diensten.
  • Als klant bepaalt u zelf welk soort tarief u betaalt: een ‘fixed fee’ of een percentage van het vaste salaris.
  • Brengt een kandidaat onverhoopt niet het gewenste succes, dan heeft Mensen Actief daarvoor een garantieregeling.